Varis

20,00€
Edat mínima: 18
Edat màxima: 99
Només es pot comprar 1 unitat/-s per persona. Caldrà que indiqueu el nom de l'inscrit/a a les dades de facturació.

DRETS D'EXAMEN CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA