Activitats esportives

35,00€
Només es pot comprar 1 unitat/-s per persona. Caldrà que indiqueu el nom de l'inscrit/a a les dades de facturació.

ABONAMENT MENSUAL PER A LA PISCINA MUNICIPAL.

PER A PERSONES NO EMPADRONADES PERÒ  QUE TINGUIN HABITATGE EN PROPIETAT O LLOGUER AMB VIGÈNCIA DE CONTRACTE SUPERIOR A UN ANY EN EL MUNICIPI.