Activitats esportives

17,00€
Edat mínima: 3
Edat màxima: 8
Només es pot comprar 1 unitat/-s per persona. Caldrà que indiqueu el nom de l'inscrit/a a les dades de facturació.

ABONAMENT MENSUAL PER A LA PISCINA MUNICIPAL.

PER A NENS I NENES DE 3 A 8 ANYS NO EMPADRONATS PERÒ QUE HABITIN EN HABITATGES UBICATS EN EL MUNICIPI.