Activitats esportives

20,00€
Només es pot comprar 1 unitat/-s per persona. Caldrà que indiqueu el nom de l'inscrit/a a les dades de facturació.

ADQUISICIÓ ABONAMENTS DE TEMPORADA PER LA PISCINA MUNICIPAL.

NOMÉS PER A PERSONES EMPADRONADES.