Activitats culturals

2,00€

VISITA GUIADA TORRE DE GUAITA DEL PARC DELS GERMANS GABRIELISTES DIA 25 DE SETEMBRE

TORN DE LES 12:00

MÀXIM 10 PERSONES