Cursos formatius

100,00€
Edat mínima: 16
Només es pot comprar 1 unitat/-s per persona. Caldrà que indiqueu el nom de l'inscrit/a a les dades de facturació.

CURS DE PREPARACIÓ ÀCTIC MIG

DES DE 2 DOCTUBRE A 30 D'OCTUBRE

SI ESTAS INSCRIT A LA XARXA XALOC TENS DRET A UN DESCOMPTE DEL 50%. ACTIVA EL CODI "BORSA" EN EFECTUAR EL PAGAMENT.