Activitats esportives

17,00€
Edat mínima: 3
Edat màxima: 8
Només es pot comprar 1 unitat/-s per persona. Caldrà que indiqueu el nom de l'inscrit/a a les dades de facturació.

PISCINA MUNICIAL-TEMPORADA 2024

ABONAMENT MENSUAL PER A INFANTS DE 3 A 8 ANYS NO EMPADRONATS AL MUNICIPI.

PER A FAMÍLIES AMB HABITATGE O CONTRACTE DE LLOGUER A SANT VICENÇ.